Интерес от украински компании за установяване на контакт и развитие на сътрудничество с българския бизнес

В СТИВ-Одеса е получена информация от две украински фирми, проявяващи интерес към сътрудничество с български фирми – намиране на партньори (вносители/дистрибутори) за реализиране на съвместни проекти в България и трети страни:

  • ООД „Clear Energy Group” възобновяеми технологии и енергия от отходни материали. До момента в Украйна са реализирани 20 проекта за производство на електроенергия от биогаз и биомаса с обща мощност 26 МВт. Имат интерес към сътрудничество за оползотворяване потенциала на сметищата и полигоните за отходни материали.

За контакт:

Филипп Плужников

Моб. тел.: +38 063 587 7777

www.clearenergy.ua

e-mail: clearenergy.f@gmail.com

  • ООД „Пласти-Ко” – производител на пристанищни решения (модулни пластмасови системи) – изкуствени острови, мостове, кейове за яхти, лодки и всички видове воден спорт.

 За контакт:

Олександр Волков

Генерален директор

Моб. тел.: +38 067 480 3704

www.plastico-ua.com

e-mail: sales@plastico-ua.com

СТИВ-Одеса остава на разположение за подпомагане установяването на контакт и съдействие по предоставяне на допълнителна информация.

За контакт:

Николай Димитров

Ръководител СТИВ-Одеса

E-mail: n.dimitrov@mi.government.bg

Тел.: +38 097 063 0274
Страницата е редактирана последно на: 15.09.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube