Търгове с международно участие в Беларус

Информация за обявени международни търгове в Беларус може да бъде получена от сайта на Националния център по маркетинг и конюнктура на цените – http://www.icetrade.by. Освен информация за срокове, необходими документи и условия за участие заинтересованите компании могат да проследят годишни планове за възлагане на обществени поръчки, покани за участие в процедури, както и доклади за резултати от тях; регистър на нелоялните доставчици; регистър на сертифициращите органи; регистър на производителите на стоки и услуги и др.

Селекция на обявени търгове с международно участие може да бъде изтеглена оттук.
Страницата е редактирана последно на: 01.10.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube