ИАНМСП и БНАЕМПК организират конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с В2В срещи

 

На 18 ноември 2021 г. в парк хотел „Санк Петербург“, гр. Пловдив, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира международен форум – конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с двустранни срещи с фирми от Северна Македония, Румъния и Сърбия.

Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българска национална асоциация “Етерични масла, парфюмерия и козметика” (БНАЕМПК).

Събитието ще даде възможност на представителите на козметичната индустрия в България да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти.

Конференцията ще запознае компаниите с актуалните теми и предизвикателстма, пред които са изправени в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от централата на концерна BASF от Германия, както и от представителството им в Румъния.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието в срок до 12 ноември 2021 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Страницата е редактирана последно на: 03.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube