Календар на уебинарите, организирани от EU-Japan Centre през м. ноември 2021

През м. ноември 2021 г. EU-Japan Centre организира следните уебинари за заинтересовани фирми с цел партньорство с японски компании:

  • Тема: Тарифни квоти

Дата: 09 ноември 2021 г. – 10:30 – 11:30 ч. CET

Срок за регистрация: 8 ноември

  • Тема: Процес и процедури при внос: растителни, животински, санитарни и фитосанитарни карантини

Дата: 10 ноември 2021 г. – 10:30 – 11:00 ч. CET

Срок за регистрация: 9 ноември

  • Тема: Японският пазар на дрехи и текстил

Дата: 16 ноември 2021 г. 10:30-11:30 ч. CET

Срок за регистрация: 15 ноември

  • Тема: Процес и процедури на внос: Етикетиране, измервания, рециклиране, безопасност, честно представяне и лоялна конкуренция

Дата: 17 ноември 2021 г, 10:30-11:00 ч. CET

Срок за регистрация: 16 ноември

  • Тема:  Японският пазар на бижута

Дата:  23 ноември 2021 г., 10:30-11:30 ч. CET

Срок за регистрация: 22 ноември

  • Тема: Разширяване на експортния бизнес: Създаване на бизнес субект в Япония

Дата: 24 ноември 2021 г., 10:30-11:00 ч. CET

Срок за регистрация: 23 ноември

  • Тема: Данък върху потреблението в Япония – преглед на 2021 г.

Дата: 30 ноември 2021 г, 10:00-11:00 ч. CET

Срок за регистрация: 29 ноември

Ако проявявате интерес към дейността на EU-Japan Centre, може да получите повече информация и да се регистрирате за участие на следния интернет адрес: http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register.
Страницата е редактирана последно на: 04.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: