Промяна в митническите регулации в Автономен иракски район Кюрдистан

Автономните власти са преустановили практиката, според която внасяната от чужбина продукция в Автономен иракски район Кюрдистан (АИРК) може да бъде импортирана при предоставянето на предварително придобит сертификат за съответствие (certificate of conformity). Съгласно новите регулации подобен сертификат се издава само на място – директно на ГКПП „Ибрахим Халил” и ГКПП „Хаджи Омаран”. Документът се издава от международната акредитираща компания „Intertech”. За целта служители на компанията осъществяват тестове за съответствие на вносната продукция на място, преди нейното непосредствено импортиране. Цената на осъществяваните тестове възлиза на 100 щ. д. за дадената вносна продукция. Това сериозно оскъпява цялостните логистични разходи при внос на разнообразни стоки с един тежкотоварен камион. Например – в случай че с един тежкотоварен камион се внасят общо 10 отделни вида продукция, ще трябва да бъдат заплатени допълнителни 1000 щ. д. за издаване на сертификати за съответствие.

Преди промяната практиката позволяваше подобен сертификат да бъде придобит от износителите предварително. За целта представители на „Intertech” посещаваха продуктовите бази на отделните компании в страните на произход.

Новите гранични регулации са имплементирани от кюрдската компания „New Standard”. Същата е сключила договор с Кюрдското регионално правителство и е придобила правата за контрол над митническите проверки в автономията. Компанията „New Standard” е подписала договор с „Intertech”. Съгласно договора „Intertech” е подизпълнител, отговарящ за издаване на тестовете за качество и съответствие на внасяната в АИРК продукция.

Следва да се има предвид, че тези регулации не се отнасят за останалите части на Ирак, а само за внос на продукция през АИРК. При внос на продукция през останалите гранични пунктове на страната като например пристанището в Басра или ГКПП със Сирия, Йордания, Саудитска Арабия, Иран и Кувейт важи досегашната практика. Според нея международната продукция може да бъде внесена след предоставяне на предварително придобит от „Intertech” сертификат за съответствие.

 

 

Информацията е предоставена от г-н Васил Василев, ръководител на СТИВ-Ербил
Страницата е редактирана последно на: 08.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube