Възможност за сътрудничество с корейските организации KOEXIMA и KOTIPA

В СТИВ-Сеул е постъпила информация от създадените неотдавна корейски организации KOEXIMA (Корейска асоциация по внос и износ) и KOTIPA (Корейска асоциация по търговия и инвестиции) за възможности за сътрудничество с български фирми. Двете структури са частни организации, които дублират дейността на КОИМА (Корейската асоциация на вносителите) и КОТРА (Корейската агенция за насърчаване на инвестиции).

Двете асоциации разполагат с повече от 25 000 членове – компании по целия свят и партньори от 35 държави-членки, KOEXIMA работи съвместно с тях по насърчаване международната търговия и разширяването на инвестициите. Работи като платформа за насърчаване на малките и средните предприятия (МСП) на задграничните пазари. Сред основните дейности са:

  • Организиране на търговски изложения и конферентни срещи.
  • Отваряне и подкрепа на нови пазари.
  • Изпращане на търговски делегати по целия свят.
  • Предлагане на подходяща маркетингова стратегия за износ или внос по държави.
  • Разработване и внасяне на правителствени предложения.
  • Насърчаване на международни инвестиционни възможности.
  • Улесняване на сливания и придобивания между компании.
  • Укрепване на глобалните възможности на малките и средните фирми.
  • Разширяване на обмена в глобалните стартиращи центрове.

Контакти:

Michael Yoon/Team leader

Aide of H.E. Chairman Howard Jung

Korea Export&Import Association

Korea Trade&Investment Promotion Association

Tel:+82-51-740-6000

Fax:+82-51-740-5441

Mobile: + 82-10-3868-9712

E-mail: michael@koexima.com

ZIP 48093, Ocean Tower 14F, Haeundae haebyun-ro 203, Haeundae-gu, Busan,                     South Korea

www.koexima.com

Информацията е предоставена от г-жа Даниела Петрова, ръководител на СТИВ-Сеул
Страницата е редактирана последно на: 11.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: