Тенденции във външна търговия на Индия

Износът на стоки и услуги на Индия през финансовата 2020-2021 г. (април 2020-март 2021 г.) е на обща стойност 686.23 млрд. щ. д. по информация на Департамента по търговия към Министерството на търговията и индустрията.  Спрямо предходната година е реализиран спад от -6.8%, от които износ на стоки за 291.80 млрд. щ. д. (спад от -7%) и внос за 394.43 млрд. щ. д. През 2020-2021 г. износът на услуги е на стойност 194.14 млрд. щ. д.

Спадът през изминалата финансова година в общия индийски износ се дължи основно на разразилата се през март 2020 г. Ковид пандемия в Индия, което доведе до налагането на 3-месечен „локдаун“ в страната.

Основните индийски износни стоки са: минерални горива и обработени нефтени продукти (за 26.9 млрд. щ. д.); обработени бижута и скъпоценни метали (26.1 млрд. щ. д.); лекарства (19.4 млрд. щ. д.); машинно оборудване (18.9 млрд. щ. д.); органични химикали (17.9 млрд. щ. д.); ел. машини (14.2 млрд. щ. д.); автомобили (13.6 млрд. щ. д.); желязо и стомана (12.1 млрд. щ. д.).

През изминалата финансова година индийският износ е насочен основно към: САЩ (23.3 млрд. щ. д.); Китай (8.8 млрд. щ. д.); ОАЕ (8.7 млрд. щ. д.); Сингапур (4.5 млрд. щ. д.); Бангладеш (4.2 млрд. щ. д.); Хонг Конг (4 млрд. щ. д.); Великобритания (3.1 млрд. щ. д.); Белгия (3 млрд. щ. д.); Германия (2.9 млрд. щ. д.); Нидерландия (2.9 млрд. щ. д.); Саудитска Арабия (2.8 млрд. щ. д.); Индонезия (2.8 млрд. щ. д.).

Като цяло през 2020-21 г. индийският износ по региони е ориентиран към: Азия – 47%; Америка – 19.8%; Европа – 18.9%; Африка – 9.5% и Латинска Америка – 3%.

Прави впечатление, че намалява делът на индийския износ към азиатските държави, което се дължи преди всичко на оттеглянето през ноември 2019 г. на Индия от Всеобхватното споразумение за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество. Същевременно през настоящата година Индия вече рестартира или планира в най-скоро време да започне преговори за сключване на споразумения за свободна търговия с ЕС, САЩ, Великобритания, Австралия и ОАЕ.

Също така през март 2022 г. се очаква да влезе в сила нова „Външнотърговска политика на Индия“ за следващите пет години, която ще подпомогне целенасочено услугите и ще цели до 2027 г. индийският износ на услуги да достигне 1 трилион щ. д., както и Индия да се интегрира по-добре в световната верига на доставките, като се намали транспортната/логистична цена.

През 2021 г. индийското правителство прие схеми за насърчаване на износа на услуги (Service Exports from India Scheme) и стоки (Remission of Duties and Taxes on Exported Products).

За финансовата 2021-2022 г. индийското правителство си е поставило за цел износът на стоки да достигне 400 млрд. щ. д., като за 5-месечието на настоящата финансова година (април-август 2021 г.) той е на стойност 163 млрд. щ. д. Планираният сериозен ръст в индийския износ може да бъде постигнат само ако се избегне нова „вълна“ от Ковид пандемията в Индия.

През 2020-2021 г. индийският внос е на обща стойност 394.43 млрд. щ.  д. и се състои основно от: суров петрол (99.7 млрд. щ. д.); необработени скъпоценни камъни (55.1 млрд. щ. д.); ел. машини (46.6 млрд. щ. д.); машинно оборудване (37 млрд. щ. д.); органични химикали (19.7 млрд. щ. д.); пластмасови изделия (13.3 млрд. щ. д.); медицински апарати (8.5 млрд. щ. д.); неорганични химикали (6.8 млрд. щ. д.).

През изминалата финансова година вносът в Индия идва основно от: Китай (16.5% от общия внос); САЩ (7.3%); ОАЕ (6.7%); Швейцария (4.6%); Саудитска Арабия (4.1%); Хонг Конг (3.8%); Ирак (3.6%); Германия (3.5%); Сингапур (3.4%); Южна Корея (3.2%); Индонезия (3.2%) и Япония (2.8%).

 

Информацията е предоставена от г-н Илия Деков, ръководител на СТИВ-Делхи
Страницата е редактирана последно на: 12.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube