ИАНМСП и БРАИТ организират международна конференция Иновации и инвестиции на 2 декември

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) организират Международната конференция “Иновации и инвестиции” на  2 декември 2021 г. от 9.00 часа в сградата на Технически университет, гр. София.

Събитието е насочено към сектора на МСП, към иноваивните и стартиращи компании и ще покаже опита на редица водещи бизнес лидери и успешни български компании. . Участие в събитието ще вземат още представители на двустранни търговско-промишлени палати, представители на научните среди, бизнес организации и др.

Основни акценти в програмата са дискусии по въпроси, свързани със стимулирането на иновациите в бизнеса и успешните бизнес модели. Представени ще бъдат и възможности за финансиране на иновативни проекти, създаване на условия за изпълнение на проекти, свързани с технологии, както и предоставяне на подкрепа и за развитие на предприятията.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието. Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Страницата е редактирана последно на: 18.01.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube