УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Дванадесета конкурсна сесия, 2021 година

Управителният съвет на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри протокола на Секретариата на НИФ, с който се класират проектите подадени по Дванадесета конкурсна сесия на НИФ.

След одобряване на протокола от Управителния съвет, изпълнителния директор на ИАНМСП издаде Решение за класиране на проектните предложения.

Резултати от проведената Дванадесета конкурсна сесия на НИФ.
Страницата е редактирана последно на: 06.12.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: