Одобрени предприятия за участие в Международно специализирано изложение за обувна промишленост Expo Riva Schuh 2022, 15-18.01.2022 г., гр. Рива дел Гарда, Италия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 2019 г.-2022 г., ИАНМСП организира национално участие на Международно специализирано изложение за обувна промишленост Expo Riva Schuh 2022, 15-18.12.2021 г., гр. Рива дел Гарда, Италия. На национален щанд от 100,00 кв. м., участие ще вземат следните МСП:       

„БАРИ КБК ГРУП“ ООД

„БГ ШУС“ ЕООД

„ВЕС“ ООД

„МИЛЕЙДИ“ ООД

„НЕДИ СТИЛ“ ЕООД

Страницата е редактирана последно на: 16.12.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: