Международен е-търг за доставка, инсталиране и поддръжка на съобщителна система за летища в Индия

Индийската държавна компания „Airport Authority of India“ Ltd е обявила международен е-търг за доставка, инсталиране и поддръжка на съобщителна система за летищата – AMHS (ATS Message Handling System).

Тръжните документи за участие се подават на следния електронен адрес: https://etenders.gov.in, където е публикувана пълна информация за участие в търга.

Крайният срок за подаване на документи е 28.01.2022 г.
Страницата е редактирана последно на: 22.12.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: