ИАНМСП организира обучение на тема „Управление и развитие на човешките ресурси в МСП”

На 19 октомври 2011 г. ИАНМСП организира в партньорство с Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси практически семинар на тема „Управление и развитие на човешките ресурси в МСП”. Целта на обучението бе представителите на малките и средните предприятия да повишат информираността си и да придобият умения по следните теми от областта на човешките ресурси: мотивация на служителите, позициониране на функцията по управление на човешките ресурси в организацията, предимства и недостатъци на избора за вътрешна функция или за аутсорсинг, оценка на представянето. Лектори бяха мениджъри по човешки ресурси в утвърдили се български компании,  които запознаха присъстващите с много успешно решени казуси от своята практика.

Инициативата премина при голям интерес от страна на представителите на МСП, като участие взеха над 80 души. Предмет на оживена дискусия станаха темите около мотивацията на служителите, как да се идентифицират потребностите от обучение и развитие на персонала, защо се налага фирмите да имат система по оценка на представянето, как тя функционира и каква е връзката й с другите системи по управление на човешките ресурси.

Програма

Учебни материали
Страницата е редактирана последно на: 01.11.2011
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube