Покана за участие в Международното изложение за био продукти BioFach/ Vivaness 2022, гр. Нюрнберг, Германия/ Отложено за 26-29.07.2022 г.,


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международното изложение за био продукти BioFach/ Vivaness 2022, което ще се проведе в периода от 15 – 18 февруари 2022 г. в гр. Нюрнберг, Германия.

Biofach e едно от най-значимите в света изложения за продукти с биологичен произход. Представени са следните продукти и продуктови групи:

 • Пресни, охладени и замразени храни
 • Полуфабрикати
 • Инстантни продукти и напитки
 • Захарни и шоколадови изделия, снакс
 • Нехранителни продукти
 • Технологии и оборудване

Паралелно се провежда изложението за натурални козметични продукти и добавки за козметичната промишленост Vivaness.

Във връзка с пандемията от COVID-19, последното издание на BioFach/ Vivaness през 2021 г. се проведе в онлайн формат и привлече 3 448 фирми изложители (74% международно участие) и 13 800 участника от 136 страни.

ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия с колективен щанд като поема 100% от разходите за:

 • Наем на изложбена площ и изграждане на щанд
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи
 • Регистрационни и медийни такси
 • Пропуски за изложители

Предприятието участник поема всички други разходи като:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни)
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да отговаря на условията за допустимост до участие в BioFach/ Vivaness от страна на организатора на изложението Nürnberg Messe GmbH. Моля да се запознаете с критериите за допустимост на организатора на biofach.de/en/exhibitors/participation/admission-criteria; Копие на био сертификат с международна валидност или друг документ, който удостоверява, че предприятието кандидат отговаря на условията, следва да бъде приложен към заявката за участие;
 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК.

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правилата за кандидатстване по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ с подаване на следните документи:

      За допълнителна информация може да се обръщате към:

Крайният срок за подаване на заявка за участие в BioFach/ Vivaness 2022, гр. Нюрнберг, Германия е 17.01.2022 г. (понеделник).

Документите се подават в деловодството на ИАНМСП:

 • По поща, куриер или лично на адрес ИАНМСП, ул. Леге 2-4, 1000 София;
 • По електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на BioFach/ Vivaness 2022.

Страницата е редактирана последно на: 07.01.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube