Национално участие в международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2022 г., 17-22.05.2022 г., гр. Нинбо, Китай

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа  – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021, 17-22.05.2022 г., в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай. Изложбата на стоки и услуги от ЦИЕ се провежда традиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Целта на изложбата е запознаване на китайските делови среди и потребители с продукцията от страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

Изложбата е от общ характер, като ИАНМСП ще организира за девети пореден път Българско национално участие.

През 2021 г. участие в онлайн изложба взеха 18 български предприятия от сектори козметика, парфюмерия и етерични масла, ХВП, винарство и лозарство, които получиха достъп до информационната система и представиха своите продукти, като участваха в конференции, дискусии и двустранни срещи.

Поради продължаващата епидемична обстановка в Китай и Света относно пандемията с COVID-19, изданието през 2022 г. на Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo ще се проведе както следва:

  • през онлайн системата/платформата на изложбата, фирмите-участници ще се регистрират и ще имат възможност за презентация на своите продукти и услуги, както и възможност за електронно договаряне относно коопериране и сделки с потенциални партньори.
  • на българския национален щанд фирмите-участници следва да изпратят свои мостри като ще бъдат представлявани по време на изложбата от китайските им контрагенти или от доброволци, осигурени от организатора. Разходите за транспортиране на мострите, както и заплащане на китайските представители е изцяло за сметка на фирмите. За целта се очаква китайската страна да организира въздушно карго на фирмените мостри през месец март на преференциални цени.
  • Физическо участие на представители от страните на българските фирми-участници за сега не се предвижда поради ограниченията и мерките въведени от НР Китай относно COVID-19.

 ИАНМСП ще одобри българските фирми в предстоящото издание на изложбата, както и ще ги регистрира за участие в China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2022.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо и др.

Кандидатстването и одобрението за участие на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2022, 17-22.05.2022 г., гр. Нинбо, Китай се извършва чрез подаване на  

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно.

Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679

При интерес за участие в изложбата на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2022, следва най-късно до 11.02.2022 г., (петък), предприятието да подаде заявка за участие в ИАНМСП по един от следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

– по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

Заявка за участие, подадена в ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглежда.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.01.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube