Отлагане на Търговска мисия с посещение на Международно изложение за домашен интериор и лайфстайл HOMI, 26-30.01.2022 г., гр. Милано, Италия

 

В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент, ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия в търговска мисия с посещение на Международно изложение за домашен интериор и лайфстайл HOMI, 26-30.01.2022 г., гр. Милано, Италия

Пандемията COVID-19 и съответните наложени мерки, предизвикват масово отлагане на международни събития и бизнес прояви. В тази връзка датите на провеждане на изложението и съответно на търговската мисия бяха променени за периода 10-14.03.22 г.

В тази връзка, Ви информирам, че предвид наложените мерки и усложнена епидемична обстановка се налага отлагане на събитието за обявения период 26-30.01.22. Провеждането на търговската мисия с посещение на Международно изложение за домашен интериор и лайфстайл HOMI ще се състои в периода 10-14.03.22 г.
Страницата е редактирана последно на: 25.01.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube