Въвеждане на ограничения и забрани за вноса на определени групи стоки в Република Беларус

С Постановление №51 на Правителството на Република Беларус от 27.01.2021 г. относно регулиране на цените и изменение на постановления на Съвета на министрите на Беларус се въвеждат следните изменения:

  • към Постановление №700 от 06.12.2021 г. за въвеждане ограничения и забрани за вноса на определени групи стоки с произход от страните от ЕС, САЩ, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северна Македония, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Черна гора и Швейцария, се добавят страните Люксембург и Сърбия;
  • от списъка на засегнатите стоки са извадени детските и специализирани храни при положение, че са включени в регистъра на свидетелствата за регистрация;
  • изключени са биологичните активни добавки за храни, лекарства и хомеопатия (БАД) и солта;
  • въвеждат се пределни надценки по цялата верига от вноса, продажбите на едро и реализацията на дребно на стоките от Група 07 от СН ВИД (30%) и Група 08 (40%).

 

Постановление №51_Съвет на министрите_Република Беларус
Страницата е редактирана последно на: 04.02.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: