Дни на промишлеността на ЕС 2022

Патентното ведомство на Република България в сътрудничество с Европейската комисия, представят на вниманието на всички заинтересовани лица изданието Дни на промишлеността на ЕС, с водеща тема: „Отключване на бъдещето: Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифров преход“.

Събитието ще се проведе от 8 до 11-ти февруари 2022 г. в Брюксел с възможност и за онлайн участие, работен език английски. Участието е безплатно.

Програмата има за цел да стимулира дискусии в индустриалните екосистеми относно техния зелен и цифров преход, насочен към укрепване на устойчивостта на бизнеса в ЕС.

В програмата са предвидени две сесии, предназначени за креативни и иновативни и малки и средни предприятия (МСП) и стартиращи предприятия, които разчитат на закрилата на интелектуалната собственост:

  • Единна патентна система и подкрепа на МСП в областта на интелектуалната собственост) – на 09 февруари от 15:15-16:00 ч.
  • Нов фонд за МСП – ваучери за интелектуална собственост за възстановяване след Covid-19 и зелен и цифров преход – на 11 февруари от 12:45-13:30 ч. – участниците ще могат да задават въпроси на експертите, които управляват Фонда, и да получават практически указания за подаване на заявления за различните услуги.

Сесиите са част от политиката на ЕК в подкрепа на МСП в сферата на интелектуалната собственост. Сред темите са още:

  • Как да се подобри достъпът на МСП до финансиране, т.е. как МСП да станат по-привлекателни за банки, инвеститори и рисков капитал (как интелектуалната собственост може да привлече инвестиции и да увеличи стойността на компанията);
  • Как МСП да управляват своето портфолио за ИС (как да изградят иновативна компания от нулата и да я продадат или лицензират, или да прехвърлят своите активи за ИС);
  • Как МСП, участващи в съвместни програми, финансирани от ЕС, да управляват своето портфолио за интелектуална собственост заедно със своите партньори;
  • Как високотехнологични стартиращи фирми, разрастващи се компании, инвеститори, акселератори, корпоративни мрежи, университети да се свържат с широката общественост.

Заинтересованите лица и фирми могат да се регистрират на следния линк:

https://eu-industry-days.ec.europa.eu/register
Страницата е редактирана последно на: 08.02.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: