Помощно бюро за европейските МСП за надлежна проверка относно санкциите на ЕС за конкретни бизнес проекти в Иран

В Посолството на Р България в Техеран, Иран е проведена среща на посланик Николина Кунева с г-жа Шади Седгинеджад, служител в местния офис на „Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran“ (Помощно бюро за надлежна проверка относно санкциите на ЕС в помощ на европейските МСП, които искат да осъществяват дейност в Иран) с цел представяне дейността на бюрото.

Помощното бюро е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да подпомогне МСП от страните-членки на ЕС, като извършва безплатни проверки за надеждност относно спазването на санкциите на ЕС за конкретни бизнес проекти в Иран. Механизмът за проверка действа по следния начин:

  • МСП от страна членка на ЕС отправя запитване към Бюрото с молба за проверка на иранска фирма, с която има намерение да осъществи бизнес-контакти (възможно е едновременно да бъдат предоставени контакти на няколко ирански фирми от един и същ сектор).
  • Помощното бюро извършва проверка на дейността на иранската компания в открити източници като Търговския регистър на Иран, също и данните от данъчната декларация на компанията, както и в база данни за компании с наложени санкции от страна на ЕС. В случай, че не бъдат открити данни за потенциален риск, Бюрото завършва проверката с положително становище.
  • При положение, че първото ниво на проверката е открило потенциални рискове, се извършва второ ниво на задълбочена проверка, вкл. и чрез достъп до непублични регистри. Отново в случай, че не бъдат открити данни за потенциален риск, Бюрото завършва проверката с положително становище.
  • Ако и второто ниво на проверка е установило потенциални рискове, Бюрото извършва трето ниво на проверка, което може да включва проверка на място, разговори с акционери в иранската компания, проверка чрез различни източници на дейността на компанията. Това ниво на проверка завършва или с положително или с отрицателно становище, което се съобщава на европейската компания.

При извършването на проверката, в зависимост от желанието на европейската компания, иранската фирма може да бъде или да не бъде уведомена за проучването. Всички разходи са за сметка на Помощното бюро, като европейските фирми не заплащат никакви такси за услугата. Процедурата за извършване на проверка отнема между една и три седмици, в зависимост от това дали са необходими по-задълбочени проверки.

Допълнителна информация за дейността на бюрото може да се получи на сайта: www.sanctions-helpdesk.eu, като при интерес запитване може да се изпрати на e-mail: info@sanctions-helpdesk.eu.
Страницата е редактирана последно на: 15.02.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube