ИАНМСП организира Българо-косовски бизнес форум с двустранни срещи, София Тех Парк, 06.04.2022 г.

 

В периода 5-7 април 2022 г. бизнес делегация от Косово ще посети България.

Делегацията е съставена от над 20 представители на фирми от ИКТ сектора, представители на Министерство на иновациите, Министерството на икономиката и други местни бизнес организации.

Делегацията ще посети ключови институции и организации от българската иновативна екосистема – в това число „София Тех Парк“, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и държавни учреждения със стратегическо значение за развитието на двустранните търговско-икономически отношения.

В рамките на визитата на косовските представители на ИКТ сектора на 6 април 2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство със „София Тех Парк“ АД организират в Иновационен форум „Джон Атанасов“, „София Тех Парк“, Българо-косовски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

През последните години Република Косово развива успешна, конкурентна и благоприятна за бизнеса среда с отлична данъчна система, природни ресурси, административни облекчения за частния сектор, ясна законова рамка за чуждестранните инвестиции и други благоприятни фактори за насърчаване на икономиката на страната. В сферата на информационните и комуникационни технологии, включително аутсорсинга, Косово разполага с 1 249 регистрирани компании, като 61% от тях работят на международни пазари. Страната има значителен потенциал и може да се превърне във важен регионален бизнес партньор на български технологични и иновативни компании, както и да предостави възможности за реализиране на нови бизнес начинания в страната.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието в срок до 1 април 2022 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.

Програма на събитието

Списък на фирмите от Косово

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Страницата е редактирана последно на: 05.04.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube