Horizon IP Scan: безплатна услуга за поддръжка на интелектуалната собственост на Европейската комисия, специално създадена да помогне на европейските МСП

 

Horizon IP Scan е безплатна услуга за поддръжка на интелектуалната собственост, предоставена от Европейската комисия, специално създадена да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да управляват и валоризират ИС в съвместни усилия за научни изследвания и иновации.

Основавайки се на обширна мрежа от опитни местни експерти по ИС, обхващащи всички държави-членки на ЕС и страни, асоциирани с програма “Хоризонт 2020”, екипът на Horizon IP Scan предоставя индивидуална, професионална оценка на нематериалните активи на МСП, използвайки добре установени методи и инструменти за услуги за предварителна диагностика на ИС.

Услугата показва как може да се защити вече съществуваща ИС при започване на изследователска и иновационна инициатива с множество партньори, както и да спомогне при изграждането на споделена стратегия с партньори по проекта за управление и използване на новосъздаена ИС.

Пълна информация за Horizon IP Scan и форма за кандидатствата за услугата ще откриете на сайта на Европейската комисия: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en
Страницата е редактирана последно на: 07.04.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube