Насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Египет

Посолството на Арабска република Египет в София изпраща информация за приети постановления на Министерския съвет на страната за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции. Текстовете се отнасят за следните области: зелена икономика; изкуствен интелект; научни изследвания; интегрирани дейности по управление на отпадъци; производство на безопасни, щадящи околната среда алтернативи на пластмасови изделия за еднократна употреба; производство на електрически превозни средства и зарядни станции.

Допълнителна информация може да се изтегли оттук.
Страницата е редактирана последно на: 09.05.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: