Публична покана за ползватели на бизнес зона, гр. Подгорица, Черна гора

В СТИВ-Подгорица е получена информация за обявена втора публична покана за избор на ползватели на бизнес зоната  в гр. Подгорица, Черна гора. Инвеститорите могат да наемат или да закупуват съответни места, за които има одобрение от правителството. При първата публична покана са получени 17 оферти на обща стойност 310 млн. евро нови инвестиции с възможности за разкриване на 2791 работни места.

Публичното отваряне на получените покани е насрочено за 10 май 2022 г. в гр. Подгорица.

Подробностите за кандидатстване, критериите за оценка на офертите и друга полезна информация е достъпна на следния линк: https://podgorica.me/storage/23353/6225c26ee615a_Drugi-Javni-poziv.doc .

Втора публична покана за избор на потребители на бизнес зона в гр. Подгорица
Страницата е редактирана последно на: 09.05.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube