Над 70 компании от сектора на модата, кожите и текстила се включиха в конференцията на ИАНМСП и БАТОК Произвеждаме мода в България

 

Над 70 компании от сектора на модата, кожите и текстила се включиха в първия ден на международната конференция, организирана от ИАНМСП и Българската асоциация за текстил, облекло и кожи, “Произвеждаме мода в България”.

Събитието събра на едно място представители на компании от сектора с публични и частни организации, като повдигна най-важните въпроси, свързани с производството, работната сила и общото състояние на сферата, в която работят близо 80 000 души.

 

 

Събитието бе открито от зам.-изпълнителния директор на ИАНМСП Борислав Димитрачков, председателя на БАТОК Володя Стоянов, председателя на УС на Асоциацията на индустриялния капитал Васил Велев и от Милена Гиоргиева, зам.изпълнителен директор на Агенция по заетостта, като наред с това се  вклчиха и в дискусия с присъстващите компании, представители на двустранни търговски камари, посолства и други, браншови организации и други.

След това бяха представени редица презентации на теми относно българската следа в световната мода, възможности и мерки за успешен бизнес.

 

 

Втория ден на събитието – 12 май, представи презентации от възможностите за подкрепа на МСП от страна на ИАНМСП, представена от изпълнителния дректор Бойко Таков, на новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” от Илияна Илиева, главен директор на гл. дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на иновациите и растежа, „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, представяне на Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия и други.

 

 

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Страницата е редактирана последно на: 12.05.2022

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: