Промяна в процедурите за регистрация на производители на храни и напитки в Китай

Центърът за подпомагане на малките и средните предприятия от ЕС в Китай (EU for Small and Medium Enterprises Centre) е изготвил доклад със съвети за извършване на регистрация на храни и напитки в Китай според новите правила, влезли в сила от 1.01.2022 г. с Постановление 248 на Генералната митническа администрация на Китай (ГМАК). Новите процедури се отнасят за регистрация и администриране на чуждестранните производители на вносни храни и напитки, без хранителни добавки.

Въвеждат се по-строги изисквания за етикетиране на продуктите. Регистрираните производители, преработватели и складови съоръжения трябва да включват, както върху вътрешната, така и върху външната опаковка на хранителните продукти, изнасяни за Китай, китайският регистрационен номер или регистрационният номер, одобрен от компетентния орган на страната износител. Регистрацията е валидна за пет години, а не както досега за четири.

В зависимост от продуктовата категория, производителите на храни трябва да се регистрират по следните начини:

  • Чрез компетентния орган на страната износител.

При предишните правила само чуждестранните съоръжения за месо и месни продукти, млечни продукти, морски дарове и продукти за птичи гнезда е трябвало да се регистрират в ГМАК (чрез препоръка на компетентния орган в тяхната държава).

Постановление 248 изисква всички производители, преработватели и складови съоръжения за изброените продуктови групи да бъдат препоръчани от компетентния орган на тяхната държава (за България това е БАБХ) за регистрация в ГМАК: месо и месни продукти, обвивки за колбаси, морски продукти, млечни продукти, продукти от птичи гнезда, пчелни продукти, яйца и яйчни продукти, хранителни масла и мазнини, маслодайни семена, пшенични продукти, годни за консумация зърна, продукти от мляно зърно и малц, пресни и дехидратирани зеленчуци, сушени зърна, подправки, ядки и семена, сушени плодове, непечено кафе и какаови зърна, храни за специални диетични цели и здравословни храни.

  • Саморегистрация и/или чрез частен агент.

Според новото постановление производителите, преработвателите и складовите съоръжения, които работят с различни от изброените продукти, трябва да се самореститрират директно в ГМАК, или да извършат регистрацията си чрез частен агент.

Проверка, направена от българското посолство в Пекин,  установи, че има 151 активни регистрации  на български предприятия за храни и напитки, като само малка част от тях са направени след 1.01.2022 г., т. е. по новите правила.
Страницата е редактирана последно на: 10.06.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: