Бойко Таков: Трябва да съсредоточим усилия върху възприемането на кръговата икономика от страна на МСП като възможност и двигател за рестеж, а не като условие за повече разходи

ИАНМСП, Cleantech Bulgaria и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организираха Stakeholder Engagement Workshop в София, който представи възможостите за подкрепа и партньорство с EIT, както и успешни бизнес модели за кръгов преход, дигитализация за интелигентен растеж за МСП, индустрия 5.0 и възможностите за финансиране

 

 

“Трябва да съсредоточим повече усилия върху приемането на кръговата икономика от страна на МСП, за да я възприемат като възможност, двигател за растеж, инвестиции и износ, потенциал за създаване на добавена стойност. Понастоящем преобладава схващането, че тя носи повече разходи, а не полза”, заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков в рамките на организирания съвместо с Cleantech Bulgaria и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) Stakeholder Engagement Workshop в София, който представи възможостите за подкрепа и партньорство с EIT, както и постави редица важни теми за иновативното развитие на МСП в сектора на производството и Индустрия 5.0.

“Подобряването на енергийната ефективност на българските МСП трябва да продължи заедно с повишаването на тяхната ресурсна и материална ефективност. Трябва да засилим сътрудничеството между бизнеса и науката, което е от решаващо значение за прехода към кръгова икономика”, добави той, отбелязвайки, че МСП са изправени пред редица предизвикателства пред внедряването на иновации, ИКТ и технологии, сред които водещи са ограничения човешщи и организационен капитал, липсата на квалифицирани хора за работа с нови цифрови технологии,
липса на ноу-хау за напреднали ИКТ като облачни изчисления, анализ на данни, IoT
и други.

 

 

Събитието бе открито още от изпълнителния директор на Cleantech Bulgaria Марияна Хамънова, а изпълнителният директор на Европейския институт за иновации и технологии Клаус Беетс изнесе презентация за работата на института, както и за сектора на производството в Европа – възлизащ на повече от 2 милиона компании в рамките на Европейския съюз, в които работят 35 милиона души и който извършва 80% от износа на целия Съюз.

Наред с него Ники Коуси, директор на новоотрития офис в Атина, Гърция, на института, сподели мисията и целите пред ко-локацията на централата в Париж, която ще съдейства за комуникацията и развитието на региона на Югоизточна Европа.

Освен тях в презентационния панел бяха представени темите за успешни бизнес модели за кръгов преход, дигитализация за интелигентен растеж за МСП, индустрия 5.0, както и възможностите за финансиране на местни компании.
Страницата е редактирана последно на: 16.06.2022

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: