Как да развиете своя бизнес и да изнасяте зад граница? Научете за възможностите на проекта Go International (GoInt)

 

Вие сте микро, малко или средно предприятие от хранително-вкусовата промишленост? Искате да развиете експортния потенциал на бизнеса си, да намерите нови чуждестранни партньори, дистрибутори или инвеститори?

Възползвайте се от възможностите на проект GoInt, който се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020.

В обхвата на проект GoInt са следните дейности:

  • Информационни сесии
  • Обучение за експортно-орентирани предприятия
  • Менторски сесии
  • Участие в търговски мисии в Израел и Виетнам
  • Участие в изложение на национален щанд във Виетнам

В предстоящите информационни сесии ще бъде представена достъпна информация относно първите стъпки в износа, в разширяването на пресъствието на чужди пазари, как да бъде предприятието по-конкурентоспособно.

Ще бъдат организирани от ИАНМСП съвместни срещи с посолствата на Израел и Виетнам, по време на които ще имате възможност да научите повече за пазарните възможности, свързани с обмена на стоки и услуги в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Търговските представители на двете страни ще разкажат за всички важни процедури и изисквания, свързани с вноса и износа на хранителни продукти.

Включете се безплатно в обученията и менторските сесии, които ще Ви помогнат да надградите своите познания и да разширите обхвата на бизнеса си.

В края на проекта ще имате възможност да се възползвате и от търговските мисии, които имат за цел да Ви срещнат с нови потенциални партньори, както и да вземете участие в едно от големите хранителни изложения във Виетнам на национален щанд.

Включите се БЕЗПЛАТНО във всички дейности от проекта. 

Попълнете кратката форма, за да заявите своя интерес:

https://forms.gle/32E8jERZkaJuSJAaA

 
Страницата е редактирана последно на: 20.06.2022

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: