Заключителна конференция по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”


 

Във връзка с приключването на Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина” на 23 юни 2022 г., Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие/присъствате на заключителна конференция, на която ще се представи информация за изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Основната цел на проекта е насърчаване на интернационализацията на българската икономика чрез улесняване на достъпа на българските малки и средни предприятия до приоритетни външни пазари и осигуряване на условия за доброто им позициониране и устойчиво присъствие в международен мащаб.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще се проведе в  Заседателната зала на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ул. “Леге” 2-4, София)  и ще бъде открита от д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на ИАНМСП и Ръководител по проекта.

Участие ще вземе екипът по проекта, като ще бъде представена интересна информация относно предприятията и секторите, взели участие на международни търговски изложения в страна и чужбина.

Регистрацията за събитието започва в 9:30 часа.За допълнителна информация може да се обръщате към:

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg

Програма на конференцията

Страницата е редактирана последно на: 20.06.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube