ИАНМСП бе партньор в провеждането на Втората национална конференция за малък и среден бизнес Smart Growth: “Трансформация 4.0” на списание BGLOBAL

 

“Промяната и дигиталната трансформация на МСП става чрез осъзнатата нужда на предприятията от промяна в тази посока – те трябва да знаят, че конкурентоспособността и развитието минават чрез внедряването на иновации”. 

Това заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков по време на втората национална конференция за малкия и среден бизнес Smart Growth: “Трансформация 4.0” на списание BGLOBAL, която се организира с подкрепата на Агенцията.

Той допълни, че ИАНМСП активно подпомага МСП в областта на дигитализацията и иновациите чрез Национален иновационен фонд, но и чрез завършилата ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП, която спомогна на 516 МСП да изградят сайт или приложение, да оптимизират процеси за управление, логистика и провизводство, да защитят своята информация в кибер пространството и още.

Наред с това по отношение на развитието на целия сектор, изпълнителният директор на ИАНМСП отбеляза, че основните проблеми, които стоят на дневен ред в сектора са достъпността до финансиране и липсата на квалифицирани работни кадри, а компаниите трябва да съсредоточат усилия върху и изграждането на меки умения.

Бойко Таков направи изказването си в рамките на панела, посветен на  технологичната модернизация в рамките на Smart Growth.

Пътищата за технологично обновление и възможностите на компаниите да осигурят финансиране за тези процеси бяха дискутирани още от изпълнителният директор на Фонда на фондовете Мартин Гиков, Десислава Симеонова, член на УС на ОББ и изпълнителен директор Малки и средни предприятия Банкиране, Ян Скварил, партньор в консултантската компания NextConsult, представители на стартъп асоциацията BESCO и др.

 
Страницата е редактирана последно на: 23.06.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: