Пилотната за страната ваучерна схема, изпълнена от ИАНМСП, подкрепи 516 МСП в дигиталния им преход с ваучери за сайтове и приложения, дигитален маркетинг, оптимизация на процеси и кибер и информационна сигурност

Най-много средства от проекта за над 9 милиона лева са използвани за оптимизация на управленски, производствени и логистични процеси

 

 

С общо 516 раздадени ваучера приключи пилотната за страната „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

„Индикаторът ни бе 450 компании, но сме щастливи, че успяхме да подкрепим 516 предприятия с два вида ваучери – на стойност 5 000 лв. за сайтове и апликации, и на стойност 20 000 лв. – за услуги като дигитален маркетинг, оптимизация на процеси, кибер и информационна сигурност. От тях 292 са микро предприятия, 147 са малки, а 77 – средни“, коментира в рамките на заключителната пресконференция по проекта Васил Пеев, главен секретар на ИАНМСП и ръководител на проекта.

„Най-голямата част от тях – 314, бяха използвани от МСП за оптимизация на процеси – логистични, управленски и производствени. Средствата за тях възлизат на 6,412 млн. лв. от общия бюджет на програмата: 9 775 672,98 лева. С 94 ваучера, или 1,908 млн. лв., са подпомогнати МСП, които имат нужда от развитие на дигиталния маркетинг, а с 90 бяха изградени корпоративни сайтове или апликации – 469 000 лв. 18 предприятия от общия брой са получили подкрепа в размер на 372 000 лв. за информационната си и кибер защита“, обобщи резултатите от проекта той.

„Не на последно място трябва да отбележим и разпределението на помощта в страната. По райони – най-много са в Югозападен – 234 ваучера, в Южен централен – 76, в Северен централен – 73, 67 – в Североизточен, 41 – в Северозападен, и 25 – в Югоизточен“, допълни той.

„Работата по този проект беше наистина предизвикателна предвид факта, че реализираме първа за страната ваучерна схема и сме първите, които получават опит в администрирането на подобна програма. Друго предизвикателство, пред което бяхме изправени, беше още пандемията COVID-19, но въпреки това успяхме да я реализираме успешно и да предоставим наистина ценна подкрепа на бизнеса“, коментира от своя страна изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков.

 
Страницата е редактирана последно на: 24.06.2022

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: