Германска фирма търси производители на LED осветление

Германска фирма търси български производители на LED осветление за изграждане на партньорски отношения.

Заинтересованите лица могат да получат повече и детайлна информация относно фирмата и нейните продукти от:

Г-жа Анета Груйчева, СТИВ Берлин

a.grouytcheva@mi.government.bg

wirtschaft@botschaft-bulgarien.de

+49 160 956 83 487
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: