Допустимост

За да кандидатствате, трябва да отговаряте на седем критерия за допустимост:

  • Проектният консорциум се ръководи от иновативно МСП* от страна на Eurostars**.
  • Консорциумът по проекта се състои от най-малко две организации, които са независими една от друга.
  • Консорциумът по проекта се състои от организации от най-малко две участващи държави, като поне една организация идва от асоциирана страна в ЕС или Horizon Europe.
  • Бюджетът за МСП от участващите страни (с изключение на всякакви подизпълнители) е 50% или повече от общата стойност на проекта.
  • Никой отделен участник или държава не е отговорен за повече от 70% от бюджета на проекта.
  • Продължителността на проекта е 36 месеца или по-малко***.
  • Проектът е насочен изключително към граждански приложения.

 

*Определяме иновативно МСП като всяко МСП с амбиция за сътрудничество в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, с международни партньори за разработване на нови продукти, процеси и услуги за европейските и световните пазари. Иновативните МСП-та не е необходимо да имат доказан опит в научноизследователската и развойна дейност.

 

R&D: „Изследванията и експерименталното развитие (R&D) включват творческа и систематична работа, предприета с цел увеличаване обема от знания – включително знания за човечеството, културата и обществото – и за разработване на нови приложения. (Наръчник на ОИСР Фраскати 2015 г., стр. 44)

 

Иновация: „нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от тях), който се различава значително от предишните продукти или процеси на единицата и който е бил предоставен на потенциални потребители (продукт) или въведен в употреба от единицата (процес)“. (Наръчник на ОИСР Осло 2018 г., стр. 20)

 

** Държави, уачстващи в програмата Евростарс: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Южна Африка и Южна Корея.

Държави от Евростарс, които не са държава-членка на ЕС или асоциирана държава на Хорисзонт Европа (Horizon Europe): Канада, Обединеното кралство, Сингапур, Швейцария, Южна Африка и Южна Корея.

 

***Ако е оправдано, може да ви бъде разрешено удължаване след стартирането на вашия проект. Това трябва да бъде одобрено от независимата комисия за оценка, Секретариата на Eureka и съответните национални органи за финансиране.

 

Моля, прочетете ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, преди да подадете заявление за проект. Ако вашата кандидатура не отговаря на всички наши критерии за допустимост, вашата кандидатура ще бъде отхвърлена.

Източник: Eureka Official Website 
Страницата е редактирана последно на: 26.01.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube