Оценка и резултати

Евростарс има централизирана и прозрачна оценка за избор на проекти за получаване на финансиране.

Независимите оценители ще оценяват и класират вашата кандидатура на проект по три критерия и под-критерия:

 

1.Качество и ефективност на изпълнението

 • Качество на консорциума
 • Добавена стойност чрез сътрудничество
 • Реалистично и ясно дефинирано управление и планиране на проекти
 • Разумна структура на разходите

 

2. Въздействие

 • Размер на пазара
 • Достъп до пазара и потенциален риск
 • Конкурентно предимство
 • Ясни и реалистични планове за комерсиализация
 • Икономическо, екологично и обществено въздействие

 

3. Предимства на иновациите и приложената научноизследователска и развойна дейност

 • Научна степен на иновацията
 • Нови приложени познания
 • Ниво на техническата задача
 • Техническа постижимост и потенциален риск

 

Резултатите ще се съобщават на всяка стъпка, както следва:

 • Проверка за допустимост (в рамките на една седмица от 13 април 2023 г.)
 • Проверка за правна и финансова приложимост (края на май 2023 г.)
 • Експертна оценка, извършена от трима независими експерти за всеки проект (края на май 2023 г.)
 • Независим Панел за оценка и класиране от международно признати експерти (края на юни 2023 г.)
 • Етично разглеждане (края на юни 2023 г.)

 

Заявления за финансиране се разглеждат, ако:

 • Са сред най-добрите 200 проекта (оценени от външни експерти), които преминават към Независимата група за оценка.
 • Всички партньори по проекта получават положителен резултат от правна и финансова приложимост.

 

ЕВРОСТАРС ще съобщи дали вашият проект ще получи финансиране до средата на юли 2023 г. и целта е споразуменията с вашия национален орган за финансиране да бъдат подписани между пет и седем месеца след крайния срок за подаване.

 

Ако вашата кандидатура за проект е била отхвърлена и смятате, че това се дължи на процедурна грешка по време на проверката за допустимост, проверката за правна и финансова жизнеспособност или оценката на вашата кандидатура, водещият консорциум може да подаде искане за обезщетение. Искането за обезщетение може да се основава само на процесуални основания, с ясни доказателства за причините за жалбата.

 

Повече информация за етапите на кандидатстване, оценка и финансиране ТУК.

Източник: Eureka Official Website 
Страницата е редактирана последно на: 26.01.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube