Как се кандидатства?

Кандидатстването в Eurostars е проектирано да бъде бързо и лесно. Във вашето приложение можете да ни кажете повече за вашата организация и иновативния нов продукт, процес или услуга, които планирате да разработите.

1.Свържете се с вашия национален или регионален орган за финансиране, като използвате формуляра по-долу, за да обсъдите вашата проектна идея, финансиране във вашата страна, правна и финансова жизнеспособност и допустимост.

2.Създайте акаунт в платформата за проекти на ЕВРОСТАРС, за да отворите нова форма за кандидатстване. Иновативното МСП, водещо вашия консорциум, трябва да отвори вашата кандидатура и да покани другите партньори да си сътрудничат в онлайн формуляра за кандидатстване.

3.В платформата попълнете формуляра за кандидатстване (на английски език) и го изпратете по електронен път. Порталът ви позволява да запазите, прегледате и редактирате формуляра си, преди да го изпратите, като ви дава време да потвърдите, че цялата информация е правилна.

4.Може да качвате анекси/приложения, като ги прикачите към онлайн формуляра си за кандидатстване. Трябва да попълните и качите:

  • подписан формуляр за ангажимент и подпис
  • (ако сте МСП) декларация за МСП

 

В зависимост от това в коя държава се намирате, може да се наложи да добавите някои от следните приложение:

  • финансови отчети
  • (ако сте стартиращ бизнес) бизнес план
  • други

 

Свържете се с вашия национален орган за финансиране, за да обсъдите какви документи трябва да предоставите. Ако сте организация, която е 100% публично финансирана, няма да е необходимо да предоставяте финансов анекс.

 

Също така можете да включите приложения в подкрепа на вашето заявление за проект:

  • техническо приложение (свързано с проекта)
  • Диаграма на Гант

 

5.Изпратете попълнения формуляр за кандидатстване преди крайния срок.

 

За подробна информация относно кандидатстването по програма Eurostars, прочетете ТУК.

 

Моля, да обърнете внимание на следното: Вашият национален или регионален орган за финансиране може да изиска от вас да изпълните допълнителни стъпки, за да кандидатствате в Eurostars. Ако не предоставите информацията, изисквана от вашия национален или регионален орган за финансиране, може да се окажете недопустими за получаване на публично финансиране.

 

Източник: Eureka Official Website 
Страницата е редактирана последно на: 26.01.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube