Удължаване на срока за кандидатстване за търговска мисия с посещение на специализирано изложение Тechno Frontier 2022, 18-23.07.2022 г. в гр. Токио, Япония

В периода 18-23.07.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на специализирано изложение Тechno Frontier 2022, 18-23.07.2022 г. в гр. Токио, Япония. Представителите на МСП ще имат възможност да посетят и Industry-Frontier 2022, което се провежда по същото време и на същото място.

Срокът за кандидатстване се удължава до 1 юли, 17:30 ч. При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на юли 2022 г. вкл. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на юли 2022 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77 или Даяна Иванова, тел: 02/ 940 79 83.

Приложения: СВАЛИ ОТТУК 
Страницата е редактирана последно на: 05.07.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: