ИАНМСП стана част от диалога, посветен на зелената и био икономика, в рамките на проекта GoDanuBio

 

В периода 30 юни – 01 юли, точно две години след официалния старт на проекта „GoDanuBio” по Дунавска международна програма „Interreg”, се проведоха две взаимосвързани международни събития в град Улм, Германия.

ИАНМСП е официален партньор по проекта от самото му начало, и е един от двата официални представителя на Република България, а експертите на Агенцията Магдалена Маджурова и Ива Маринова се включиха в междупартньорска среща и конференция на тема: „Дунавският регион в повратен момент“ – Политико – икономически импулси, част от Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Транснационалният диалог бе организиран от Министерството на икономиката, труда и туризма на Баден-Вюртемберг.

Изпълнението на основната цел на проект „GoDanuBio” се реализира чрез дейности по обмен на опит между партньорите с включване на заинтересовани страни чрез срещи и посещения на регионално и международно ниво.

ИАНМСП запозна водещите партньори от Баден-Вюртемберг (Германия), Словения и Румъния с геополитическата обстановка в страната, като бяха коментирани добри практики от малкия бизнес, опериращи на принципа на кръговата и био икономика. В рамките на дискусията бе обсъдено още значението и нужните действия, за да може принципите на злената икономика да станат част от живота на населението в Европа.

Дългосрочната цел на GoDanuBio е да подобри социално-икономическия статус на регионите по поречието на р. Дунав, да допринесе за опазването на околната среда, климата и ресурсите, както и да насърчи развитието на селските райони.

По поречието на река Дунав има девет държави-членки на ЕС и пет държави извън ЕС, включително Украйна. От 2011 г. те си сътрудничат в рамките на Европейската стратегия за Дунавския регион (EUSDR) с цел подобряване качеството на живот чрез устойчиво развитие в Дунавския регион и укрепване на трансграничното сътрудничество. По време на събитието политически, бизнес и научни експерти обсъдиха (наред с останалите основни точки на срещата), въздействието на войната в Украйна върху Дунавския регион и как стойността на трансграничните веригите може да бъде по-устойчива.

Бяха разгледани още положителни примери от сферата на био-кръговата икономика, както и бяха коментирани алтернативи на веригите на доставки от Украйна, така че предприятията да продължат да функционират. Събитието беше своеобразна среща между Приоритетна област 8 (Priority Area 8/ PA8) и проекта GioDanuBio.

Линк към събитието на официалната страница на проекта:
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7661 
Страницата е редактирана последно на: 07.07.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube