Прекратяване на процедура по организация на Търговска мисия с посещение на специализирано изложение Тechno Frontier 2022, 18-23.07.2022 г., гр. Токио, Япония

В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, ИАНМСП информира, че прекратява организацията на Търговска мисия с посещение на специализирано изложение Тechno Frontier 2022, 18-23.07.2022 г., гр. Токио, Япония.

Съгласно т. I, чл. 1, ал. 3 от Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, броят на допуснатите и класирани предприятия за участие е недостатъчен за осъществяване на търговската мисия.
Страницата е редактирана последно на: 08.07.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube