Покана за участие в информационна среща с посолство на Виетнам в рамките на проект Go International (GoInt)

От 11:00 ч. на 18 юли 2022 г. ще се проведе информационна среща съвместнмо с  посолство на Виетнам в рамките на проект Go International (GoInt). По време на срещата ще бъдат представени възможностите за българските производители да установят преки контакти с потенциални партньори.

При интерес можете да се регистрирате на следния линк: https://forms.gle/PBX7oKrYE9FQ2p3E8, където да заявите своето участие в срещата до 17 юли 2022 г. Събитието ще се състои в залата на партер на ИАНМСП, а адресът е ул. Леге 2-4, гр. София. Hа всички регистрирани ще бъде изпратена допълнително програма на събитието, а на онлайн участниците и линк за включване. По време на събитието ще има осигурен превод. За допълнителна информация, можете да се свържете с Даяна Иванова, dn.ivanova@sme.government.bg.

От 2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е водещ партньор по проект Go International (GoInt), изпълняван по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-Гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-Италианската търговска камара. Основните дейности, които са заложени за изпълнение по проект GoInt са организация и провеждане на информационни дни, обучения, търговски мисии, както и разработване на информационна електронна платформа.

Една от основните цели на проекта е български малки и средни предприятия (МСП) от регионите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград и със секторна насоченост: биопродукти, слънчогледово олио, традиционни млечни продукти, традиционни тестени изделия, натурални сокове, семена, вино, ядки, гурме продукти/подправки и сладкарски изделия да се информират за възможностите за навлизане на международните пазари. По проекта са определени два целеви пазара, а именно Виетнам и Израел.
Страницата е редактирана последно на: 13.07.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: