Къде трябва да се посочи продължителността на етапите и стойността им. 1. Първи отчетен период с продължителност …. (словом) месеца, считано от ……. (дата) до …….. (дата), включително. 2. Втори отчетен период с продължителност … (словом) месеца, считано от ……. (дата) до …….. (дата), включително. 3. Трети отчетен период с продължителност … (словом) месеца, считано от ……. (дата) до …….. (дата), включително.

На етап кандидатстване, не се изисква подаване на такава информация. Посочване на продължителността на етапите се случва след приключване на административната, техническа и финансова оценка и обявяване на  всички класирани кандидати.  Това е описано в ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД (ПУСНИФ – 2022), чл. 42ал. 1 „Всички класирани кандидати, чиито проектни предложения са допустими за финансиране се уведомяват за решението на изпълнителния директор на Агенцията по чл. 41, ал. 7, като с уведомлението следва да се посочат документите, които са необходими за сключване на договор с Агенцията, както и да се изиска представянето на информация от страна на кандидата относно периодите през които ще се отчита (ще подава технически и финансов отчет), съобразно чл. 22, ал. 2 от настоящите правила „Всеки бенефициер сам определя периодите през които ще се отчита, подавайки технически и финансов отчет съобразно заложените изисквания в Процедурата за административно и финансово отчитане. Продължителността на всеки отчетен период е задължително да бъде на всеки от 3 до 6 месеца“).
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: