Здравейте, допустимо ли е за партньор по проекта да бъдат планирани само разходи за персонал?

В случай че бъдат планиран само разходи за персонал на партньора и/или координатора няма  да бъдат изпълнени условията на чл. 25, ал 4 от ПУСНИФ – 2022 г.: „Допустимият дял на разходите за персонал по научноизследователски развоен проект може да бъде до 70 % от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник. Делът на разходите за персонал в бюджета на партньор, който е организация за научни изследвания и разпространение на знания (научен институт или висше училище и др.), може да бъде до 90% при условие, че по отношение на общия бюджет на целия проект се спазва изискването, допустимият дял на разходите за персонал да бъде до 70% от общата стойност на проекта“.
Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube