При прикачване на автобиографии на всички членове на екипа в секция „Прикачени електронно подписани документи”, необходимо ли е всяка автобиография да бъде подписана със собствен електронен подпис има ли възможност ръководителят на проекта може да положи своя електронен подпис в съответната графа?

Прикачените автобиографии в  т. 11 от апликационната форма вид „Автобиографии на всички членове включени в екипа на кандидата и партньора“ не се подписват с квалифициран електронен подпис – КЕП от всяко лице.
При подаване на проектното предложение целият пакет от документи се подписват от управителят или упълномощеното лице.
 Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: