1.При партньор Научна организация, се получават приблизително 2 точки повече отколкото, ако е друго МСП. В правилника е записано 5/6 Което какво означава, че оценителят решава сам дали да присъди 5 или 6 точки? Но пък при партньор МСП интензитета на помоща от 65% стача на 80% и финалният интензитет е 80% при 77%, ако научна организация е партньор. Правилно ли тълкувам , условията. Като изменението в частта самоучастие по проекта скача с 6 585,24лв. А съответно безвъзмездното финансиране пада със сумата от 6 585,24лв. Тоест, при партньор МСП, интензитета на помощта е по-голям, но точките, който се присъждат са по-малко? Моля обяснете!

Да, правилно тълкувате условията.
При проектно предложение с партньор МСП, интензитетът на помощта е по-голям, но точките, който се присъждат са по-малко за разлика от реализиране на проект с Организация за научни изследвания и разпространение на знания – присъждат се повече точки, но интензитетът на помощта е по-малък.Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube