ИАНМСП е генерален партньор на Международната конференция в рамките на инициативата Spinoff Bulgaria, 1-2 септември 2022 г., Международен конгресен център Бургас, гр. Бургас

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Българска асоциация изкуствен интелект и  Биотехнологичен и здравен клъстер България организират първото издание на Международната конференция в рамките на инициативата “Spinoff Bulgaria”, която ще се проведе в периода 1-2 септември 2022 г., в Международен конгресен център Бургас, гр. Бургас.

Спинофът (Spinoff) e новосъздадена компания (стартъп) с висока  добавена стойност. Тези компании са основата на икономическия растеж и иновациите, като създават нови работни места, отключват частен капитал и стимулират научноизследователската и развойна дейност.

Събитието ще се проведе за първи път в България, като има за цел да създаде устойчива spin-off екосистема, която до 2030 г. да създаде над 100 нови технологични стартъпи.

Основните сектори, които ще бъдат представени по време на конференцията, са информационни и комуникационни технологии, иновации, биотехнологии, изкуствен интелект, стартъп и др.

Инициативата е създадена от Биотехнологичен и здравен клъстер България, Клъстер изкуствен интелект България и Venrize ООД, с основен партньор и съорганизатор Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Събитието ще бъде фокусирано върху възможностите на компаниите да разширят своята контактна мрежа, както и да се свържат с ключови международни партньори и да влязат в по-тясно сътрудничество с университетите и съществуващата научна инфраструктура.

На конференцията ще бъде акцентирано внимание върху трансфера на технологии и корпоративни spin-off програми, инвестиции и иновации на ранен етап, новата европейска иновационна стратегия, както и ще бъдат представени добри примери за български и международни спинофи, които ще имат възможност да се представят пред инвеститори.

Работен език на конференцията: английски.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 26 август 2022 г. (петък).

Допълнителна информация може да бъде получена от Росица Асенова, тел. 02/9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg и Магдалена Маджурова, тел. 02/9407970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 Предварителна програма
Страницата е редактирана последно на: 18.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube