Моля, пояснете, в случай че проектно предложение се подава от новосъздадено дружество, във връзка с Ваш предходен отговор на въпрос относно проверка по служебен път на кода на основна икономическа дейност, какъв ще бъде източникът на информация в този случай (няма завършена финансова година, регистрирано е през 2022 г.)? В този случай може ли да се представи декларация в свободен текст?

В случаите на новосъздадено предприятие, източник на информация ще бъде единствено попълнената декларация за обстоятелства по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ, Приложение 5 от Правилника за оценка на проектни предложения.
Страницата е редактирана последно на: 09.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: