ИАНМСП удължава срока за кандидатстване на независими експерти за оценка на проекти и одитори, които да станат част от Звеното за контрол, в рамките на Национален иновационен фонд

 

ИАНМСП удължава срока за кандидатстване на независими експерти и одитори в рамките на 13-та сесия на Национален иновационен фонд.

Независимите експерти ще помогнат при определянето на иновационните проекти за финансирането, техническата оценка и техническия мониторинг, като ангажиментът е платен, а работата се извършва дистанционно чрез специална електронна система.

Всеки проект може да получи до 500 000 лв. финансиране, като независимите експерти ще участват пряко в процеса по определяне на най-иновативните предложения.

Пълна информация относно кандидатстването за независим експерт, чиито срок е удължен до 19 август, и формуляр за подаване на документи ще получите тук: https://www.sme.government.bg/?p=58361

До 25 август е удължен срокът за кандидатстване за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд.

Звеното за контрол на НИФ от своя страна е постоянно действащ и независим орган, който се състои от трима одитори, които извършват проверка на оценката на проектните предложения. Те се определят с решение на УС на НИФ, като пълна информация за кандидатстването и формуляр ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=58365

Целта на Националния иновационен фонд е да подпомогне реализирането на нови иновационни технологии,процеси, продукти и услуги или да спомогне за значителното усъвършенстване на съществуващи такива, чиито резултат да доведе до увеличаване на обема на производството, подобряване на качеството на произвежданите стоки или услуги и намаляване на използваните ресурси в предприятията.

Тазгодишната 13-та конкурсна сесия на НИФ ще финансира проекти за над 5.5 милиона лева, насърчавайки научноизследователската и развойна дейност в страната, като част от мисията на ИАНМСП за увеличаване на инвестициите в българските предприятия и увеличаване на техния износ.

В своите предходни 12 конкурсни сесии Фондът е подкрепил развитието на над 500 проекта с над 100 милиона лева в сферите на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.
Страницата е редактирана последно на: 11.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: