Онлайн уъркшоп на тема „Биоикономика: Насърчаване на взаимодействието между селските и градските региони”

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ)  ви канят да вземете участие в онлайн уъркшоп на тема „Биоикономика: Насърчаване на взаимодействието между селските и градските региони “, който ще се проведе на 05.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа.

По време на събитието чрез интерактивни дискусии участниците ще имат възможност да разберат повече за развитието на биоикономиката в България, както и да се вдъхновят от положителни примери.

Събитието се организира като част от проекта GoDanuBio, който е съфинансиран от ЕС и има за цел да използва кръговата биоикономика в дунавския регион като инструмент за ревитализиране на селските райони и насърчаване на регионалното развитие. Дългосрочната цел на проекта е да подобри социално-икономическия статус на региона, допринасяйки за опазването на околната среда, климата и ресурсите, както и за насърчаване развитието на селските райони.

В уъркшопа ще бъдат използвани съвременни методи и средства за комуникиране, работа в екип, форми за участие на гражданите в местното самоуправление, техники за стимулиране на общуването, дискутиране на план за действие за подобряване на гражданското участие по темата.

Участието е безплатно (финансирано от еврофондове като част от проекта GoDanuBio).

 

Може да се регистрирате за участие в събитието на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclIUglWcVXF6XYjNJYF-YKWpt93xf07fQYGoIJU2Gb4BbjGg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2VKT0a2gIq6rNfVJEqBSNjzODrnLkfXt1WRif3RpUgLeCODoKjcsQM6YY

 

След направена регистрация ще получите линк за включване.

 

Допълнителна информация може да бъде получена от Ива Маринова, тел. 02/9407950, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg

 

Project co-funded by European Union Funds (ERDF and IPA)
Страницата е редактирана последно на: 12.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: