Удължаване на срока за кандидатстване за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL, 15-19 октомври 2022, гр. Париж, Франция

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/  Ви информира, че удължава до 24.08.2022 г. (сряда) включително срока за подаване на документи за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL, което ще се проведе в периода 15-19 октомври 2022, в гр. Париж, Франция. Комплектите документи за кандидатстване, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на следните адреси:

         https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/133

         https://www.sme.government.bg/?p=58708

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: popadiyna@sme.government.bg.
  • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: trendafilov@sme.government.bg.

 
Страницата е редактирана последно на: 30.11.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube