Бизнес събитие с Networking в рамките на Единадесети международен медицински конгрес на Югоизточно – европейски медицински форум /ЮЕМФ/, 09.09.2022 г., Конгресен център на Международен панаир Пловдив

На 09.09.2022 в Конгресен център на Международен панаир гр. Пловдив,  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира  бизнес събитие с Networking в рамките на Единадесети международен медицински конгрес на Югоизточно – европейски медицински форум /ЮЕМФ/, който ще се проведе в периода 8-11.09.2022 г.

Основната цел на ЮЕМФ е да насърчи партньорството между медицинските съсловия на страните членки да дискутират общите проблеми на системите на здравеопазването в тази част от Европейския континет, да обменя опит и да разработва общи подходи във всички области и дейности на медицинските организации, да развива непрекъснато медицинско образование, чрез медицински конгреси, конференции и други форми на съвместна дейност, да подпомага своите членове за подобряване на тяхната медицинска и мениджърска квалификация, да установява контакти и партньорство с други международни организации.

Паралелно с присъствието на водещи университетски лектори, ръководители на лечебни заведения и здравни мениджъри, участие в 11 Международен медицински конгрес на ЮЕМФ ще вземат и представители на малки и средни старт-ъп и развиващи се предприятия. Местни и чуждестранни фирми в областта на производството и доставката на различни медицински консумативи, медицинско оборудване, биопродукти и храни ще разкрият пред участниците във форума реализираните научни изследвания в реални иновации, което от своя страна ще доведе до активизиране на инвестииците в нови високотехнологични производства и ще увеличи конкурентноспособността на бизнеса.

Мисията на 11-тия Международен медицински конгрес е науката, подкрепена от бизнеса, да утвърди позицията на България в Световната медицинска карта, като създадат дълготрайни международни партньорски бизнес отношения, включително, но не само в системата на здравеопазването, между България, Балканите, Европа и Азия.

Участие във форума ще вземат и представители на Сдружение „Клъстер на здравните региони“ – първият клъстер в България в областта на здравеопазването, който включва в състав си над 20 иновативни структури, спечелил и успешно реализирал европейски проект по програма „Иновации и конкурентоспособност“. Конгресът на ЮЕМФ ще очертае перспективи за участие на медицинските представители от Югоизточна Европа в съвместни проекти в етап на присъединавяне на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Присъствието на над 700 участници от над 20 страни и представители на редица Световни и Европейски структури дава основание да се приеме, че Конгресът на ЮЕМФ се превръща в най-значимото събитие в световен мащаб за 2022 г.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Бизнес събитието с Networking в рамките на Единадесети международен медицински конгрес на Югоизточно – европейски медицински форум, което ще се проведе на 09.09.2022 г. в Конгресен център на Международен панаир Пловдив

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 05 септември 2022 г. (понеделник). На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена програма на събитието.

Допълнителна информация може да бъде получена от Росица Асенова, тел. 02/9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Страницата е редактирана последно на: 01.09.2022


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: