Онлайн уъркшоп на тема „Преходът към биоикономика“

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ)  ви канят да вземете участие във финалния онлайн уъркшоп на тема „Преходът към биоикономика“, който ще се проведе на 12.09.2022 г. (понеделник) от 15:00 часа.

По време на събитието участниците ще имат възможност да разберат повече за различни аспекти от прехода към биоикономика в България, както и да обсъдят потенциала на страната ни в областта.

Събитието се организира като част от проекта GoDanuBio, който е съфинансиран от ЕС и има за цел да използва кръговата биоикономика в дунавския регион, като инструмент за ревитализиране на селските райони и насърчаване на регионалното развитие. Дългосрочната цел на проекта е да подобри социално-икономическия статус на региона, допринасяйки за опазването на околната среда, климата и ресурсите, както и за насърчаване развитието на селските райони.

В уъркшопа ще бъдат използвани съвременни методи и средства за комуникиране, работа в екип, форми за участие на гражданите в местното самоуправление, техники за стимулиране на общуването, дискутиране на план за действие за подобряване на гражданското участие по темата.

Участието е безплатно (финансирано от еврофондове като част от проекта GoDanuBio).

На този линк може да направите своята регистрация за събитието:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei4wXrWSvOmiUbGljuIchQ0qgkxvqxZs4FMHpjUZuf5NpL4g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

 

След направена регистрация ще получите линк за включване.

 

Допълнителна информация може да бъде получена от Ива Маринова, тел. 02/9407950, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg

Project co-funded by European Union Funds (ERDF and IPA)
Страницата е редактирана последно на: 31.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: