Удължава се процедурата за подаване на документи за участие в Международното изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2022

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/  Ви информира, че поради наличие на ограничен брой свободни изложбени площи подновява със срок до 16.09.2022 г. (петък) включително процедурата за подаване на документи за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL 2022, което ще се проведе в периода 15-19 октомври 2022, в гр. Париж, Франция. 

  Комплектите документи за кандидатстване, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на следните адреси:

 https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/133

 https://www.sme.government.bg/?p=58708

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.
  • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“ ,ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bgСтраницата е редактирана последно на: 12.09.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube