Индийска компания търси за рециклиране употребявани гуми от автомобили и камиони

Индийската компания „S. E. Power Limited“ се занимава с рециклиране на гуми, чиито жизнен цикъл е приключил (End-of-Life Truck and Bus radial tyres), като заводът на компанията има капацитет 12000 МТ рециклирана гума и 15000 МТ гума на гранули годишно. Компанията е получила от индийските власти лиценз за внос на 12000 МТ употребявана гума, поради което има интерес да внася гуми от автомобили и камиони.

Индийската компания има намерение да инвестира в създаването на завод за рециклиране на гуми в България, в случай че може да бъде осигурено месечно минимално количество от 1000 МТ гуми за автобуси и камиони.

За контакт:

Saurabil Agrawal

Company Secretary

Phone: +91 2667 251566

E-mail: info@phoenixrubberreborn.com

Websait: www.sepower.in

Информацията е предоставена от Посолството на България в Делхи
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: